ZESPÓŁ DO WENTYLACJI MECHANICZNEJ W DOMU PACJENTA

Powrót doStrona głównastrony wyżej
Centrum Opieki Długoterminowej „JOANNA” prowadzi w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia świadczenie medyczne w postaci wentylacji mechanicznej domowej.
 
Wentylacja mechaniczna w domu pacjenta to świadczenie medyczne finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Świadczenie to prowadzone jest długoterminowo, którego celem jest poprawa jakości życia u pacjentów wymagających wspomagania oddechu.
 
Centrum Opieki Długoterminowej „JOANNA” sprawuje opiekę nad pacjentami wentylowanymi mechanicznie w domu pacjenta od 2014 roku.  
 
Wentylację mechaniczną w domu pacjenta stosujemy w sposób nieinwazyjny poprzez zastosowanie maski twarzowej wraz z respiratorem oraz w sposób inwazyjny poprzez wprowadzenie do tchawicy w szyi chorego rurki tracheostomijnej połączonej z respiratorem. 
 
Powyższe wymienione metody wentylacji u pacjenta w domu świadczymy na rzecz pacjentów cierpiących najczęściej na:
- przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POCHP);
- bezdechy senne;
- choroby nerwowo – mięśniowe;
- zaniki mięśni pochodzenia rdzeniowego (SLA) 
 
Wentylacja mechaniczna pozwala na poprawę jakości życia pacjenta oraz powrót do pełnej lub nawet normalnej aktywności życiowej.
 
Pacjenci wyposażani są w sprzęt potrzebny i konieczny do stosowania wentylacji tj. maski twarzowe, respiratory, pulsoksymetry, cewniki do odsysania, filtry, ssaki elektryczne i inny niezbędny osprzęt.
 
Pacjenci objęci są stałą opieką przez zespół składający się z lekarza, pielęgniarki a nawet rehabilitanta.
 
Pacjent nie ponosi kosztów używania wymienionego wyżej sprzętu medycznego oraz korzysta z tego świadczenia dopóki istnieją wskazania medyczne do jego stosowania.