ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY

Powrót doStrona głównastrony wyżej


 
W Centrum Opieki Długoterminowej ‘Joanna’ zapewnia się całodobową fachową opiekę, obejmującą świadczenia o charakterze pielęgnacyjnym i opieki rehabilitacyjnej, z uwzględnieniem kontynuacji leczenia farmakologicznego i dietetycznego dla pacjentów nie wymagających leczenia szpitalnego. Naszym celem jest przygotowanie rekonwalescenta na powrót do swojego środowiska rodzinnego. 
 

W Centrum znajdują się dwa oddziały pielęgnacyjno-opiekuńcze. Świadczenia opieki i nadzoru medycznego dopasowane są indywidualne do każdego pacjenta. Leczenie poszpitalne jest kontynuowane a bieżące problemy zdrowotne rozwiązuje lekarz podczas wizyt
i obchodów. Niedożywionych lub wyniszczonych chorobami pacjentów karmimy i leczymy dietą zbilansowaną przez stomie gastryczne. Podopieczni mogą korzystać także z usług fryzjerskich
i kosmetycznych. W ośrodku dbamy o prządek, ład

i kulturę. Dbamy także o sprawy duchowe i psychiczne. Organizowane są zajęcia terapii zajęciowej w świetlicach – muzykoterapia (śpiewanie znanych i uczenie się nowych piosenek, słuchanie muzyki, udział
w koncertach), terapia sztuką (rysunek, sztuki użytkowe, zdobnictwo i dekoratorstwo), a także filmoterapia. Obchodzimy różne rocznice, święta, urodziny, a także w ośrodku regularnie odprawiane są msze święte. Latem
i wiosną spędzamy czas na tarasie. Nad ruchowym rozwojem naszych podopiecznych czuwa kadra rehabilitantów – fizjoterapeutów. Zajęcia
z rehabilitantem odbywają się indywidualnie lub grupowo w pomieszczeniach gimnastycznych.
W ośrodku panuje domowa atmosfera pełna życzliwości, zrozumienia i wielkiego szacunku dla każdego pacjenta, a pensjonariusze czują nasze wsparcie i oddanie. Personel jest w stałym kontrakcje z każdym pacjentem. Wychodzimy im naprzeciw pomagając rozwiązywać ich problemy, by mogli czuć się u nas bezpiecznie
i komfortowo.  Można powiedzieć, że nasze oddziały to na prawdę dom, prawdziwy dom. 
 

Rehabilitacja:
Celem ośrodka jest przygotowanie pacjenta do życia poza ośrodkiem,
w środowisku rodzinnym oraz w społeczeństwie. Terapie zajęciowe oraz rehabilitacja prowadzone
w COD Joanna kreowane są w atmosferze, w której pacjenci są w stanie stopniowo zwiększać swoją samodzielność i zaradność życiową, stale poprawiać swój potencjał fizyczny i umysłowy, a także rozwijać swój charakter i osobowość.
Kompleksowy program rehabilitacji prowadzony w COD Joanna dostosowany jest indywidualnie do potrzeb
i możliwości każdego pacjenta. Wykwalifikowany personel rehabilitantów i fizykoterapeutów dokłada wszelkich starań, by prowadzona terapia pozwoliła odzyskać pacjentowi sprawność we wszystkich sferach życia człowieka – fizycznej, emocjonalnej, psychicznej oraz umysłowej.
 
 
 
 
 
Dzięki zastosowaniu szerokiej gamy różnorodnych technik terapeutycznych, które dają pacjentom możliwość pozyskania nowych umiejętności i zainteresowań, w rzeczywisty sposób wzrasta u nich kreatywność, poczucie własnej wartości, a ich życie nabiera nowej jakości. 
 
Kompleksowy program dostosowany jest indywidualnie do :
osób starszych niepełnosprawnych
pacjentów po urazach kończyn (zabiegi ortopedyczne)
pacjentów po udarach mózgu

 

Terapia  zajęciowa ma na celu przeciwdziałanie zamykaniu się chorego we własnym świecie.

Jest działaniem wielokierunkowym opartym na wykorzystaniu w każdym człowieku potencjału rozwojowego, niezależnie od stopnia niepełnosprawności. Zajęcia dobierane są w taki sposób, by ich wykonywanie usprawniało czynności organizmu i oddziaływało pozytywnie na ogólną sprawność fizyczną i psychiczną chorego; poprawiając w ten sposób jego jakość życia. Pobudzamy wyobraźnie i samopoczucie chorego dzięki rozmowom tematycznym dotyczących ulubionych zajęć, miejsc lub upodobań.

Prowadzimy także:

- zajęcia plastyczne - malowanie, wycinanie, przygotowanie dekoracji;

- gry i zabawy, które organizujemy dla podopiecznych;

- muzykoterapię z żywą muzyką i koncertami;

- emitujemy różne programy i filmy. 

- umożliwiamy kontakt poprzez wideorozmowy.

Oto: REGULAMIN WIDEO-ODWIEDZIN  w Centrum Opieki Długoterminowej „JOANNA”

1. W związku z ogłoszonym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii związanej z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz wprowadzonym zakazem odwiedzin, Pacjenci Centrum Opieki Długoterminowej „JOANNA” będą mogli się kontaktować z osobami uprawnionymi, o których mowa w pkt. 2 niniejszego Regulaminu.

2. Osobami uprawnionymi do korzystania z łącza video na warunkach określonych niniejszym Regulaminem są osoby, które pacjent upoważnił w dokumentacji medycznej do uzyskiwania informacji o stanie jego zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych lub do dostępu do jego dokumentacji medycznej.

3. Osoby uprawnione, zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu z pacjentem za pośrednictwem łącza video, powinny umawiać termin WIDEO-ODWIEDZIN pod numerem telefonu (48) 32 733 63 40 w dni robocze od godz. 9:00 do 15:00.

4. Transmisje WIDEO-ODWIEDZIN będą prowadzone w dni robocze, a data i godzina będą wcześniej ustalane telefonicznie.

5. Termin przeprowadzenia transmisji WIDEO-ODWIEDZIN z udziałem uprawnionego ustala się według kolejności zgłoszeń.

6. Czas trwania jednej sesji WIDEO-ODWIEDZIN – połączenie maksymalnie do 15 minut.

7. Pacjent będzie uczestniczył w transmisji WIDEO-ODWIEDZIN przy użyciu urządzenia mobilnego należącego do Centrum Opieki Długoterminowej „JOANNA”.

8. Delegowany pracownik Centrum Opieki Długoterminowej „JOANNA” będzie udzielał pacjentowi pomocy i asysty w niezbędnym zakresie, związanej z realizacją WIDEO-ODWIEDZIN, tak aby zapewnić sprawny i niezakłócony przebieg transmisji.

9. Osoby uprawnione powinny uczestniczyć w transmisji z wykorzystaniem urządzenia wyposażanego w kamerę.

10. Natychmiast po rozpoczęciu transmisji osoba przystępująca do udziału w WIDEO-ODWIEDZINACH powinna przedstawić do kamery dowód tożsamości lub inny dokument w sposób umożliwiający ustalenie danych osobowych, niezbędnych do ustalenia uprawnienia w rozumieniu pkt. 2 do udziału w WIDEO-ODWIEDZINACH.

11. W przypadku wątpliwości co do tożsamości uprawnionego, transmisja niezwłocznie zostanie przerwana.

12. Centrum Opieki Długoterminowej „JOANNA” nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane pomiędzy pacjentem, a osobą uprawnioną.

13. Realizacja WIDEO-ODWIEDZIN, wymiana informacji pomiędzy pacjentem a osobą uprawnioną powinna odbywać się z poszanowaniem prawa do intymności i godności pacjenta.

14. Nie dopuszcza się utrwalania transmisji WIDEO-ODWIEDZIN na żadnym nośniku.

15. Przed realizacją WIDEO-ODWIEDZIN, osoba uprawniona/osoby uprawnione, powinny potwierdzić pracownikowi COD, że zapoznały się z niniejszym Regulaminem i akceptują jego warunki.

16. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2020 r.

17. Wideo-spotkania odbywają się za pośrednictwem aplikacji WhatsApp lub Viber

18.  Numer telefonu, na który należy się połączyć za pośrednictwem aplikacji WhatsApp lub Viber - zostanie podany przy umawianiu wizyty.  Zabrania się wykonywania połączeń na ten numer (blokowania połączeń) w innym terminie.