ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY

Powrót doStrona głównastrony wyżej


 
W Centrum Opieki Długoterminowej ‘Joanna’ zapewnia się całodobową fachową opiekę, obejmującą świadczenia o charakterze pielęgnacyjnym i opieki rehabilitacyjnej, z uwzględnieniem kontynuacji leczenia farmakologicznego i dietetycznego dla pacjentów nie wymagających leczenia szpitalnego. Naszym celem jest przygotowanie rekonwalescenta na powrót do swojego środowiska rodzinnego. 
 

W Centrum znajdują się dwa oddziały pielęgnacyjno-opiekuńcze. Świadczenia opieki i nadzoru medycznego dopasowane są indywidualne do każdego pacjenta. Leczenie poszpitalne jest kontynuowane a bieżące problemy zdrowotne rozwiązuje lekarz podczas wizyt
i obchodów. Niedożywionych lub wyniszczonych chorobami pacjentów karmimy i leczymy dietą zbilansowaną przez stomie gastryczne. Podopieczni mogą korzystać także z usług fryzjerskich
i kosmetycznych. W ośrodku dbamy o prządek, ład

i kulturę. Dbamy także o sprawy duchowe i psychiczne. Organizowane są zajęcia terapii zajęciowej w świetlicach – muzykoterapia (śpiewanie znanych i uczenie się nowych piosenek, słuchanie muzyki, udział
w koncertach), terapia sztuką (rysunek, sztuki użytkowe, zdobnictwo i dekoratorstwo), a także filmoterapia. Obchodzimy różne rocznice, święta, urodziny, a także w ośrodku regularnie odprawiane są msze święte. Latem
i wiosną spędzamy czas na tarasie. Nad ruchowym rozwojem naszych podopiecznych czuwa kadra rehabilitantów – fizjoterapeutów. Zajęcia
z rehabilitantem odbywają się indywidualnie lub grupowo w pomieszczeniach gimnastycznych.
W ośrodku panuje domowa atmosfera pełna życzliwości, zrozumienia i wielkiego szacunku dla każdego pacjenta, a pensjonariusze czują nasze wsparcie i oddanie. Personel jest w stałym kontrakcje z każdym pacjentem. Wychodzimy im naprzeciw pomagając rozwiązywać ich problemy, by mogli czuć się u nas bezpiecznie
i komfortowo.  Można powiedzieć, że nasze oddziały to na prawdę dom, prawdziwy dom. 
 

Rehabilitacja:
Celem ośrodka jest przygotowanie pacjenta do życia poza ośrodkiem,
w środowisku rodzinnym oraz w społeczeństwie. Terapie zajęciowe oraz rehabilitacja prowadzone
w COD Joanna kreowane są w atmosferze, w której pacjenci są w stanie stopniowo zwiększać swoją samodzielność i zaradność życiową, stale poprawiać swój potencjał fizyczny i umysłowy, a także rozwijać swój charakter i osobowość.
Kompleksowy program rehabilitacji prowadzony w COD Joanna dostosowany jest indywidualnie do potrzeb
i możliwości każdego pacjenta. Wykwalifikowany personel rehabilitantów i fizykoterapeutów dokłada wszelkich starań, by prowadzona terapia pozwoliła odzyskać pacjentowi sprawność we wszystkich sferach życia człowieka – fizycznej, emocjonalnej, psychicznej oraz umysłowej.
 
 
 
 
 
Dzięki zastosowaniu szerokiej gamy różnorodnych technik terapeutycznych, które dają pacjentom możliwość pozyskania nowych umiejętności i zainteresowań, w rzeczywisty sposób wzrasta u nich kreatywność, poczucie własnej wartości, a ich życie nabiera nowej jakości. 
 
Kompleksowy program dostosowany jest indywidualnie do :
osób starszych niepełnosprawnych
pacjentów po urazach kończyn (zabiegi ortopedyczne)
pacjentów po udarach mózgu

 

Terapia  zajęciowa ma na celu przeciwdziałanie zamykaniu się chorego we własnym świecie.

Jest działaniem wielokierunkowym opartym na wykorzystaniu w każdym człowieku potencjału rozwojowego, niezależnie od stopnia niepełnosprawności. Zajęcia dobierane są w taki sposób, by ich wykonywanie usprawniało czynności organizmu i oddziaływało pozytywnie na ogólną sprawność fizyczną i psychiczną chorego; poprawiając w ten sposób jego jakość życia. Pobudzamy wyobraźnie i samopoczucie chorego dzięki rozmowom tematycznym dotyczących ulubionych zajęć, miejsc lub upodobań.

Prowadzimy także:

- zajęcia plastyczne - malowanie, wycinanie, przygotowanie dekoracji;

- gry i zabawy, które organizujemy dla podopiecznych;

- muzykoterapię z żywą muzyką i koncertami;

- emitujemy różne programy i filmy.