WENTYLACJA MECHANICZNA

Powrót doStrona głównastrony wyżej

Czym jest wentylacja mechaniczna? 
 
Jest to metoda, w której respirator zastępuje czynność oddechową pacjenta. Zadaniem urządzenia respiratora jest wymuszanie i kontrolowanie oddechu w sposób najbardziej dla niego optymalny. W zależności od stanu zdrowia pacjenta stosujemy metodę/tryb wentylacji dostosowany indywidualnie do danego pacjenta. Wyróżniamy wentylację mechaniczną, inwazyjną i nieinwazyjną. Wentylacja nieinwazyjna to taki rodzaj wentylacji, która prowadzona jest poprzez zastosowanie maski oraz urządzenia (respiratora). Wentylacja inwazyjna to taka, która polega na wentylacji mechanicznej poprzez rurkę tracheostomijną przy użyciu respiratora. 
 
Celem oddziału wentylacji mechanicznej  jest sprawowanie opieki nad pacjentem, który wymaga tego typu opieki. Często dotyczy to pacjentów nieprzytomnych, np. po NZK i skutecznej resuscytacji lub po urazach czaszkowo-mózgowych. Ale również może dotyczyć pacjentów przytomnych w kontakcie logicznym z takim chorobami jak: POCHP (przewlekła obturacyjna choroba płuc), SLA (stwardnienie zanikowe boczna), miastenia i inne.
 
Kolejnym bardzo ważnym aspektem opieki nad pacjentem ciężko chorym, niewydolnym oddechowo, niejednokrotnie w stanie minimalnej świadomości (stan wegetatywny) i z zaburzeniami połykania jest prawidłowe odżywienie organizmu. W stosowanych u nas dietach przemysłowych zawarte są odpowiednie ilości niezbędnych aminokwasów, witamin, białek, mikroelementów, cukrów i tłuszczy. W Naszym ośrodku stosujemy wytyczne POLSPEN-u i ESPEN-u dotyczące sposobu i jakości odżywiania pacjentów. Pacjenci są pod stałą kontrola i opieka zespołu żywieniowego, którego zadaniem jest dostosowanie odpowiednej diety do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta. Diety przemysłowe podawane są zgodnie z zaleceniami POLSPEN przez sondę żołądkową lub PEG (przezskórna gastrostomia) lub gastrostomię w sposób ciągły (wlew przez pompę żywieniową) lub bolusami. Regularnie każdy pacjent przechodzi kontrolę stanu odżywienia, badanie fizykalne jak również badania biochemiczne zgodnie z skala SGA oraz NRS. Prawidłowy stan odżywienia ma istotne znaczenie podczas opieki nad pacjentami z ranami przewlekłymi i odleżynami.
 
W Naszym Oddziale prowadzimy działania prewencyjne dotyczące zapobiegania powstawaniu odleżyn jak również leczymy pacjentów z powstałymi już odleżynami
i innymi ranami przewlekłymi.
 
Oddział przystosowany jest do opieki nad pacjentami w stanie ciężkim, przewlekle chorych wymagającymi wentylacji mechanicznej zarówno inwazyjnej jak
i nieinwazyjnej. Oddział wyposażony jest w nowoczesny sprzęt medyczny zapewniający wysoki poziom świadczonych usług a przede wszystkim zapewnia bezpieczeństwo pacjentom.
 
W codziennej pracy korzystamy z następujących urządzeń:
 
Wyposażenie Oddziału:
Sprzęt medyczny taki jak;
- Respirator HT70; ASTRAL 100
- Ssaki elektryczne Hospivac;
- Aparat do EKG;
- Defibrylator;
- Nebulizatory;
- Glukometry;
- Stetoskopy,
- Termometry elektroniczne;
- Aparat do pomiaru ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną;
- Pompa Infuzyjna firmy Braun;
- Pompy żywieniowe firm Nestle i Nutricia;
- Monitor pacjenta/kontrolujący podstawowe parametry życia;
 
jak również:
- centralny tlenownia;
- koncentrator;
- agregaty prądotwórcze;
- szafki przyłóżkowe;
- szafy dla pacjenta na rzeczy osobiste;
- łóżka ortopedyczne;
- materace p/odleżynowe zmiennociśnieniowe;
- wózki inwalidzkie;
- łóżko do kąpieli pacjentów;
- ślizgi;
- elektryczny podnośnik z wagą medyczną;
- wózkowanna z regulacja wysokości;
- specjalistyczna wanna kąpielowa;
- tv na każdej sali;
- Wi-fi.
 
Zatrudniany personel to:
Lekarze specjaliści w dziedzinach:
Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Neurologii, Chorób Płuc /Pulmonolog/ oraz Pielęgniarki i ratownicy medyczni
Ponadto zatrudniani są także magistrzy fizjoterapii jak również personel pomocniczy:
- opiekuni medyczni
- salowe
 
Kwalifikacje:
- licencjat pielęgniarstwa,
- magister pielęgniarstwa,
- specjalizacje w dziedzinie Anestezji i Intensywnej Opieki,
- kursy kwalifikacyjne Opieki długoterminowej,
- kursy kwalifikacyjne Anestezjologii i Intensywnej Opieki,

Czynności /zabiegi/ wykonywane  w oddziale wentylacji mechanicznej to:
- toalety całego ciała tzw. toalety poranne i wieczorne, kąpiele;
- toalety p/odleżynowe;
- oklepywania klatki piersiowej;
- nebulizacje;
- toalety jamy ustnej;
- toalety oka;
- toalety PEG-a i rurki tracheostomijnej;
- toaleta drzewa oskrzelowego;
- toaleta małżowiny usznej i nosa;
- zmiana pozycji pacjenta;
- pomiary glikemii;
- pomiary parametrów życiowych;
- pomiar pulsoxymetrii;
- wykonanie i interpretacja EKG;
- podawanie diet przemysłowych;
- edukacja pacjentów i rodzin pacjentów.
 
 
 

Oddział dla pacjentów wentylowanych mechanicznie zajmuje się opieką nad pacjentami z przewlekłą niewydolnością oddechową wymagającymi tlenoterapii biernej, respiratoterapii, wentylacji mechanicznej, odpowiedniej terapii żywieniowej oraz opieki pielęgniarskiej. Oddziały szpitalne nie mają możliwości długiej hospitalizacji pacjenta po zakończonej diagnostyce i leczeniu. Centrum Opieki Długoterminowej "Joanna" wychodzi na przeciw zapotrzebowaniu na dalszą opiekę nad tymi pacjentami, oferując im wysoko wyspecjalizowaną opiekę na najwyższym możliwym poziomie. 
 
Rehabilitacja ruchowa
 
Głównym celem rehabilitacji ruchowej jest przywrócenie lub podtrzymanie maksymalnej sprawności fizycznej i komfortu życia pacjenta. W tym celu w trakcie współpracy z pacjentem fizjoterapeuta wykorzystuje różne metody terapeutyczne dopasowane do indywidualnych możliwości oraz potrzeb osoby leczonej. 
 
Wykonywane:
• ćwiczenia bierne, 
• ćwiczenia czynno-bierne, 
• ćwiczenia samowspomagane, 
• ćwiczenia izometryczne, 
• ćwiczenia z oporem, 
• ćwiczenia oddechowe, 
• ćwiczenia ogólnousprawniające, 
• ćwiczenia równoważne,
• ćwiczenia manualne, 
• pionizacje. 
Ponadto pacjenci mają możliwość wykonywania ćwiczeń na przyrządach takich jak rowery stacjonarne, rotory oraz stepery, a także uczy się pacjentów prawidłowego chodzenia.