CENTRUM OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ JOANNA

ul. Osiedle 76
42-460 Mierzęcice
32 360 02 10

Nie wypełniaj tego pola:
32 733 63 30
DYREKTOR - WŁAŚCICIEL:
mgr Joanna Biłejczuk
32 733 63 33 sekretariat


32 733 63 34
698 818 837

PRZEŁOŻONA PIELĘGNIAREK
Krystyna Słota
kslota@codjoanna.pl

32 733 63 35

32 733 63 37

ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO – OPIEKUŃCZY:
parter – dyżurka pielęgniarska -
pielęgniarka oddziałowa Mirosława Bednarek
I piętro – dyżurka pielęgniarska -
pielęgniarka oddziałowa Barbara Pająk

32 733 63 39
660 886 663

32 733 63 38
535 925 737

WENTYLACJA MECHANICZNA
ZESPÓŁ DO WENTYLACJI MECHANICZNEJ W DOMU PACJENTA
dyżurka pielęgniarska
 

pielęgniarka oddziałowa mgr Barbara Znojek–Rejniak
basiaznojek@op.pl
SPECJALISTA W DZIEDZINIE PIELĘGNARSTWA ANESTEZJOLOGICZNEGO I INTENSYWNEJ OPIEKI
SPECJALISTA  W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA GERIATRYCZNEGO

32 733 63 31
603 861 102

ADMINISTRACJA / PRZYJĘCIA PACJENTÓW
z-ca dyrektora Dariusz Polak
biuro@codjoanna.pl

32 733 63 32 KSIĘGOWOŚĆ:
samodzielna księgowa  mgr Edyta Gieras
e.gieras.cod@gmail.com
32 733 63 40 MANAGER:
mgr Jolanta Marczewska
j.marczewska.cod@gmail.com