CENTRUM OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ JOANNA

ul. Osiedle 76
42-460 Mierzęcice
32 360 02 10

Nie wypełniaj tego pola:
32 733 63 30 
 DYREKTOR - WŁAŚCICIEL
 mgr Joanna Biłejczuk
   

32 733 63 34
694 377 439

PRZEŁOŻONA PIELĘGNIAREK
mgr Anna Skutnik - studia podyplomowe z geriatrii
annaskutnik@codjoanna.pl

SPECJALISTA W DZIEDZINIE PIELĘGNARSTWA CHIRURGICZNEGO

ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO – OPIEKUŃCZY

32 733 63 35
784 689 074

parter – dyżurka pielęgniarska -
pielęgniarka oddziałowa Katarzyna Szmid

32 733 63 37
784 689 150

I piętro – dyżurka pielęgniarska -
pielęgniarka oddziałowa mgr Teresa Nowak
SPECJALISTA W DZIEDZINIE PIELĘGNARSTWA ANESTEZJOLOGICZNEGO I INTENSYWNEJ OPIEKI

32 733 63 39
660 886 663

ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO – OPIEKUŃCZY DLA PACJENTÓW WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE
II piętro– dyżurka pielęgniarska -
pielęgniarka oddziałowa mgr Barbara Znojek–Rejniak

SPECJALISTA W DZIEDZINIE PIELĘGNARSTWA ANESTEZJOLOGICZNEGO I INTENSYWNEJ OPIEKI
SPECJALISTA  W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA GERIATRYCZNEGO

32 733 63 38
535 925 737

ZESPÓŁ DŁUGOTERMINOWEJ OPIEKI DOMOWEJ DLA PACJENTÓW WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE

pielęgniarka oddziałowa mgr Barbara Znojek–Rejniak

SPECJALISTA W DZIEDZINIE PIELĘGNARSTWA ANESTEZJOLOGICZNEGO I INTENSYWNEJ OPIEKI
SPECJALISTA  W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA GERIATRYCZNEGO
basiaznojek@op.pl

32 733 63 31
603 861 102

ADMINISTRACJA / PRZYJĘCIA PACJENTÓW
z-ca dyrektora Dariusz Polak
biuro@codjoanna.pl

32 733 63 32  KSIĘGOWOŚĆ
 samodzielna księgowa  mgr Edyta Gieras
 e.gieras.cod@gmail.com
32 733 63 40 MANAGER
mgr Jolanta Marczewska
j.marczewska.cod@gmail.com
32 733 63 33 KADRY I PŁACE
mgr Joanna Golak
 j.golak.cod@gmail.com