Zarządzenie Dyrektora w sprawie odwiedzin w Centrum Opieki Długoterminowej w lipcu i sierpniu 2021

Zostają wznowione odwiedziny pacjentów COD  w reżimie sanitarnym. 

Zasady odwiedzin:

Wizyty w  lipcu i sierpniu możliwe będą również w weekendy;

Warunkiem możliwości odwiedzin  jest udokumentowane zaszczepienie każdej z osób odwiedzających co najmniej jedną dawką szczepionki  lub okazanie aktualnego testu  z ujemnym wynikiem (ważny 72 godziny). Najbliższy punkt gdzie można wykonać test znajduje się przy lotnisku  - koszt 120 zł;

osoby odwiedzające pacjentów muszą mieć nałożone  maseczki -co najmniej FPP2;

tylko osoby w pełni zaszczepione po 10 dniach od ostatniej szczepionki mogą mieć zwykłe maseczki;

odwiedziny mogą się odbyć po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z  osobą upoważnioną (Pielęgniarka Oddziałowa);

w odwiedzinach może uczestniczyć tylko jedna osoba;

czas odwiedzin do 30 minut;

istnieje możliwość odwiedzin przez 2 osoby – każdej z osobna – w tej sytuacji czas odwiedzin wynosi do 15 minut na 1 osobę;

realizacja wizyt od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00 co pół godziny;

w soboty i w niedziele aż do odwołania w godzinach od 10:00 do 17:00 co pół godziny (ostatnie odwiedziny o godz. 16:30); 

Osoba wchodząca do zakładu zobowiązana jest:

     – wypełnić ankietę,

     – poddać się pomiarowi temperatury ciała,

     – zdezynfekować ręce,

     – ubrać fartuch ochronny, maskę na twarz i nos.

Odwiedziny będą realizowane w wyznaczonym pomieszczeniu.