Odwiedziny w COD "JOANNA" 

 

Odwiedziny w całym ośrodku od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00

w soboty, niedziele i święta w godzinach od 10:00 do 16:30

Na oddziale wentylacji mechanicznej odwiedziny mogą się odbyć tylko po wcześniejszym

uzgodnieniu terminu z osobą upoważnioną (Pielęgniarka Oddziałowa). Nadal obowiązują maseczki.