Centrum Opieki Długoterminowej "JOANNAwznawia odwiedziny.
Zasady umawiania wizyt: 
- wizyty będą możliwe od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00 co pół godziny;
- w  czerwcu nie będą możliwe wizyty w weekendy; - każdą wizytę należy uzgodnić telefonicznie i przybyć punktualnie.
NALEŻY POWIADOMIĆ RODZINĘ, ŻE:
- wizyta trwa pół godziny.  Może wejść jedna osoba lub maksymalnie dwie osoby (nie razem), każda po 15 minut;
-każda z osób musi być zaszczepiona co najmniej jedną dawką szczepionki (udokumentowane) lub musi okazać aktualny test z ujemnym wynikiem – taki test można wykonać przy lotnisku, koszt 120 zł;
- tylko osoby w pełni zaszczepione po 10 dniach od ostatniej szczepionki mogą mieć zwykłe maseczki, pozostałe osoby muszą mieć nałożone maseczki co najmniej FPP2.