Odwiedziny w COD "JOANNA" od 13.11.2023r.

 

Z powodu zwiększenia liczby zachorowań

w odwiedzinach może uczestniczyć tylko jedna osoba.

Czas odwiedzin każdej osoby -do 30 minut.

 

W całym ośrodku osoby odwiedzające pacjentów muszą mieć nałożone maseczki.

 

Na oddziale wentylacji mechanicznej odwiedziny mogą się odbyć tylko

po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z osobą upoważnioną (Pielęgniarka Oddziałowa).

 

Odwiedziny w całym ośrodku od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00

w soboty, niedziele i święta w godzinach od 10:00 do 16:30