Zarządzenie Dyrektora w sprawie odwiedzin w Centrum Opieki Długoterminowej w maju.

 

Zasady odwiedzin dla ZPO:

Realizacja wizyt od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00, w soboty w godzinach od 10:00 do 16:30 

Osoba wchodząca do ośrodka zobowiązana jest:

– zdezynfekować ręce,

- wpisać się do książki wizyt;

- nałożyć maseczkę - do 31.05.2022r.

Odwiedziny będą realizowane w wyznaczonym pomieszczeniu.

 

Zasady odwiedzin dla oddziału wentylacji mechanicznej:

- osoby odwiedzające pacjentów muszą mieć nałożone  maseczki -co najmniej FPP2;

- odwiedziny mogą się odbyć tylko po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z  osobą upoważnioną (Pielęgniarka Oddziałowa);

- realizacja wizyt od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00, w soboty w godzinach od 10:00 do 16:30 

Osoba wchodząca na oddział wentylacji mechanicznej zobowiązana jest:

– zdezynfekować ręce,

- wpisać się do książki wizyt;

 – ubrać fartuch ochronny, buty ochronne, rękawiczki oraz maskę FFP2 na usta i nos.

Przypominamy, że jesteśmy placówką medyczną i maseczki wciąż obowiązują na terenie naszego ośrodka.